• Robinson, Gene In het oog van de orkaan. ‘Homobisschop’ tegen wil en dank.

  In het oog van de orkaan is het persoonlijke verhaal van Gene Robinson, de eerste openlijk homoseksuele bisschop ter wereld. Een man die door zijn benoeming in het midden kwam te staan van een storm van conflicten, die nog altijd kan leiden tot een scheuring in de Anglicaanse kerk. Toch is Robinson bepaald geen one-issue-bisschop. Natuurlijk legt hij ook in dit boek uit waarom hij vindt dat homoseksualiteit heel goed verenigbaar is met de letter van de Bijbel, en waarom hij dus nooit

  zal terugtreden vanwege zijn partnerkeuze. Maar hij laat vooral zien hoe het christendom hem uitnodigt ook op andere terreinen moed te tonen en zich waar mogelijk in te zetten voor de rechtvaardigheid en menselijkheid, gedragen door het geloof dat Gods liefde iedereen beschermt in welke storm dan ook.

  In het oog van de orkaan is het persoonlijke verhaal van Gene Robinson, de eerste openlijk homoseksuele bisschop ter wereld.

  Robinson, Gene In het oog van de orkaan. ‘Homobisschop’ tegen wil en dank.

 • Veltman, Maike Mannen voor de kinderen, vrouwen voor de lust

  Vrouwen die ‘het’ met vrouwen doen omdat zij elkaar onderling beter aanvoelen, ook in bed. Ze begrijpen elkaar door en door. Deze dames zijn in het dagelijks leven bewust onopvallend, terwijl ‘vroeger’ in bepaalde kringen het mati wroko zo gewoon was, en nog is. Maar is lesbisch zijn anno 2011 hetzelfde als mati zijn?

  Vrouwen die ‘het’ met vrouwen doen omdat zij elkaar onderling beter aanvoelen, ook in bed. Ze begrijpen elkaar door en door.

  Veltman, Maike Mannen voor de kinderen, vrouwen voor de lust

 • Nahas, Omar Homo en moslim – hoe – gaat dat samen?

  Mensen die ontdekken dat ze homoseksuele gevoelens hebben, raken vaak in verwarring. Dat geldt in het bijzonder voor gelovige moslims: ze zijn bang dat ze een zonde tegen de islam begaan, in hun omgeving is het onderwerp taboe en uitkomen voor dergelijke gevoelens kan zelfs tot verstoting leiden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nood onder homoseksuele moslims groot is. Ze worden verscheurd door hun verlangen naar liefde enerzijds en de angst voor religieuze en sociale afwijzing

  anderzijds. Westerse hulpverleners en voorlichters die met deze cliënten of hun familie te maken krijgen, ontbreekt het vaak aan de elementaire kennis van religie en cultuur die nodig is om goed op de hulpvraag te kunnen inspelen. Deze publicatie geeft hen enige basiskennis en meer ‘islamitisch begrip’. Om zo goed mogelijk op de praktijk aan te sluiten heeft Omar Nahas gewerkt vanuit mogelijke vragen van cliënten, bijvoorbeeld: Ben ik als homo eigenlijk een vrouw? Hoe vertel ik het in

  godsnaam aan mijn ouders? Wat zegt de Koran over homoseksualiteit? Wat hebben we als ouders fout gedaan in de opvoeding? Is emancipatie van homoseksuele moslims mogelijk? Hoe kan een islamitische school haar leerlingen het beste voorlichten over homoseksualiteit?

  Mensen die ontdekken dat ze homoseksuele gevoelens hebben, raken vaak in verwarring. Dat geldt in het bijzonder voor gelovige moslims: ze zijn bang dat ze een zonde tegen de islam begaan, in hun omgeving is het onderwerp taboe en uitkomen voor dergelijke gevoelens kan zelfs tot verstoting leiden.

  Nahas, Omar Homo en moslim – hoe – gaat dat samen?

 • Mulder, Nikki Lesbisch, seks en schuilen.

  Deze scriptie heeft ten doel inzicht te bieden in het proces van seksuele mondialisering, waarbij het Euro-Amerikaanse discours over seksualiteit en lokale kaders van seksuele betekenisgeving en praktijken samenkomen en onderhandeld worden. Specifieke aandacht wordt besteed aan de relatie tussen seksuele subjectiviteit en seksueel gedrag. Suriname kent een rijke geschiedenis rond same-sex seksualiteit in het mati systeem, waarbij met name de seksuele cultuur van vrouwelijke

  mati uitgebreid gedocumenteerd is. Dit onderzoek was gericht op lesbische vrouwen en op de wijzen waarop zij vormgeven aan seksualiteit in het licht van de lokale multiculturele context en seksuele mondialisering. In de empirische hoofdstukken worden seksuele subjectiviteit, seksuele praktijken en ruimtelijke praktijken wat betreft seksualiteit besproken. Analyse vindt hierbij plaats op respectievelijk het persoonlijke, relationele en sociaalpolitieke niveau.  

  Deze scriptie heeft ten doel inzicht te bieden in het proces van seksuele mondialisering, waarbij het Euro-Amerikaanse discours over seksualiteit en lokale kaders van seksuele betekenisgeving en praktijken samenkomen en onderhandeld worden.

  Mulder, Nikki Lesbisch, seks en schuilen.

 • Kerkhof, Marty PN van Beter Biseks. Mythen over biseksualiteit ontrafeld.

  Ze eten van twee walletjes, zijn onbetrouwbaar en niet in staat om een relatie voor langere tijd te onderhouden. Of: ze verzoenen juist de traditionele tegenstelling tussen hetero- en homoseksualiteit en vormen een voorhoede inzake seksualiteit. In Beter biseks worden deze en andere stereotypen aan een kritisch onderzoek onderworpen. Bovendien duikt Marty PN van Kerkhof in de eigenaardige ontstaansgeschiedenis van biseksualiteit. Homoseksuele vrouwen en mannen hebben zich de laatste

  decennia duidelijk geprofileerd. Biseksuelen lijken hen daarin te volgen en steeds vaker te kiezen voor een derde weg naast de gangbare seksuele oriëntaties. De vraag is echter of een beklemtoning van de diversiteit aan levenspraktijken en relatievormen niet de voorkeur verdient boven weer een nieuwe zuil. Naast vier thematische hoofdstukken bevat Beter biseks tien portretten van biseksuele mannen en vrouwen. Bi’s blijken niet onder één noemer te vangen te zijn en in hun visie op

  het leven en hun opvattingen over biseksualiteit hemelsbreed van elkaar te verschillen.

  Ze eten van twee walletjes, zijn onbetrouwbaar en niet in staat om een relatie voor langere tijd te onderhouden. Of: ze verzoenen juist de traditionele tegenstelling tussen hetero- en homoseksualiteit en vormen een voorhoede inzake seksualiteit

  Kerkhof, Marty PN van Beter Biseks. Mythen over biseksualiteit ontrafeld.

 • Werners, Joanna Vriendinnenvrouwen

  In Vriendinnenvrouwen speelt een jonge Surinaamse vrouw, Wanda, een belangrijke en vooral dwingende rol. Na haar studie komt Wanda naar Nederland, waar zij verschillende Surinaamse vrouwen ontmoet, die zich al langer in Nederland hebben gevestigd. Wanda is zeer opstandig en daardoor zo goed als onmogelijk om mee om te gaan. De vrouwen die Wanda leert kennen, doen zoveel mogelijk hun best om haar te helpen zich wat beter thuis te voelen in Nederland. In Vriendinnenvrouwen keren

  twee thema’s steeds terug: het verschil in de ideologie van Wanda en de andere vrouwen over de relatie Suriname-Nederland en Wanda’s onvermogen om een relatie met een vrouw aan te gaan, die meer dan vriendschap is.

  In Vriendinnenvrouwen speelt een jonge Surinaamse vrouw, Wanda, een belangrijke en vooral dwingende rol.

  Werners, Joanna Vriendinnenvrouwen

 • Dubel, Ireen & André Hielkema (red.) Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten

  Urgentie geboden belicht de wereldwijde homo- en lesbische emancipatiestrijd. Deze wordt bezien in het kader van de viering van het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ondanks die Verklaring uit 1948 worden heden ten dage over de hele wereld seksuele minderheden nog steeds het slachtoffer van mensenrechtenschendingen (juist ook door overheden) die uiteenlopen van subtiele discriminatie tot gevangenschap, marteling, doodstraf en moord. Urgentie is

  geboden. In zeker tachtig staten in de wereld worden homo’s en vaak ook lesbo’s nog steeds als criminelen beschouwd. Langdurige gevangenschap, en zelfs de doodstraf, zijn juridisch verankerd in de wetgeving van een aantal van deze staten. Urgentie geboden gaat over urgente issues van homo- en lesbo-emancipatie, in Nederland, maar ook internationaal. Er is sprake van vooruitgang, zowel op het traject van decriminalisering als op dat van gelijkberechtiging. Realisatie en beleving

  daarvan in de praktijk is de volgende uitdaging. Hiervoor zijn de Yogyakarta Principles, een kader van internationaal erkende mensenrechten, een belangrijke leidraad. Deze en andere strategieën van homo- en lesbo-organisaties komen ter sprake. Zelfportretten van homo- en lesbo-activisten geven kleur aan de persoonlijke urgentie.

  Urgentie geboden belicht de wereldwijde homo- en lesbische emancipatiestrijd. Deze wordt bezien in het kader van de viering van het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Dubel, Ireen & André Hielkema (red.) Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten

 • Cliff, Michelle Abeng

  The setting is Jamaica where Clare Savage, a light-skinned daughter of the middle class, grows up among the contradictions of class and color, blood and history, in a colonized country. In a language that draws the reader in, surrounding us with a richness of meaning and voices, twelve-year-old Clare’s realities are explored. The Maroons who used the conch shell – abeng – to pass messages as they fought a guerrilla struggle against their English enslavers are as much a part of

  Clare’s legacy as her great-great-grandfather, Judge Savage, who burned his hundred slaves on the eve of African freedom.

  The setting is Jamaica where Clare Savage, a light-skinned daughter of the middle class, grows up among the contradictions of class and color, blood and history, in a colonized country. In a language that draws the reader in, surrounding us with a richness of meaning and voices, twelve-year-old Clare’s realities are explored.

  Cliff, Michelle Abeng